Make your own free website on Tripod.com
dr.ciurchea     |   home
back to   List of publications
International papers   |   Published in Romania   |   Patents and software   |   Echo of the research
Patents and software
1.  "Procedeu de obtinere a oxidului grafitic",
Al. Cecal, L. Iliescu, V. Gheata, D. Ciurchea, P. Gordes, F. Matei.
brevet OSIM  nr. 96368 (1988).

2.  "Procedeu de obtinere a suspensiei organice de grafit natural",
Al. Cecal, L. Iliescu, D. Ciurchea, P. Gordes, C. Ungurenasu.
brevet OSIM nr. 96331 (1988).

3.  "Obtinerea unei suspensii organice de grafit coloidal",
Al. Cecal, L. Iliescu, D. Ciurchea, I. Furtuna, F. Matei,
brevet OSIM nr. 96332 (1988).

4.  "Pachet de programe pentru prelucrarea datelor experimentale",
     D. Ciurchea, ,
     Cod  program 034900001, certificat de înregistrare în Registrul programelor
     pentru calculator,nr. 0728/29.07.2002, eliberat de Guvernul României, Oficiul
     Român pentru Drepturile de Autor.

5.  "Pachet de programe pentru analiza diagramelor de difractia razelor X",
     D. Ciurchea,
     Cod program 034900002, Certificat de înregistrare în Registrul programelor pentru
     calculator,nr. 0728/29.07.2002, eliberat de Guvernul României, Oficiul Român
     pentru Drepturile de Autor.

6. "Mo7RO- Pachet de programe pentru calcule moleculare si biomoleculare",
     D. Ciurchea, ,
     Cod program 034900003, Certificat de înregistrare în Registrul programelor pentru
     calculator,nr. 0728/29.07.2002, eliberat de Guvernul României, Oficiul Român
     pentru Drepturile de Autor.